Wat is ERP?

ERP betekenis | Wat is de definitie van ERP?

ERP betekenis

De betekenis van ERP is: Enterprise Resource Planning. Dit is software die ondersteunend is aan alle processen binnen een bedrijf.

Door het gebruik van ERP-systemen zijn organisaties in staat om het gebruik van bedrijfsmiddelen te controleren en de efficiëntie van de activiteiten te verbeteren. Omdat alle processen ondersteund worden door één systeem, hoeft stamdata maar één keer ingevoerd te worden.

Een ERP-systeem leidt tot efficiëntere processen, betere planning en afstemming, een beter inzicht in de operatie en kan zelfs leiden tot kostenreductie. ERP is een hulpmiddel voor een beter informatiemanagement – het zorgen dat de interne en externe stroom van bedrijfsinformatie optimaal verloopt binnen en door alle processen.

Een veelheid aan ERP-systemen

ERP-software is over het algemeen duur, implementatiekosten zijn hoog en ERP-projecten slagen niet dikwijls. Door de veelheid aan leveranciers is het selectietraject niet eenvoudig. Uit onderzoek blijkt dat zelfs 50% tot 70% implementatieprojecten van ERP-pakketten mislukken.

Het implementeren van een ERP-systeem moet gezien worden als een organisatieverandering waarbij de mens de kritieke succesfactor is.